Wynajęcie sali klubu muzycznego wraz z obsługą techniczną

Numer umowy SK/300/PON/4-W/2018
Data podpisania 01.02.2018
Przedmiot zamówienia: Wynajęcie sali klubu muzycznego wraz z obsługą techniczną
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Karol Hebanowski prowadzący działalność gospodarczą pn. UCHO z siedzibą w Gdyni ul. Św. Piotra 2, 81-347 Gdynia
Wartość zamówienia: 1.500,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Kamińska
Nr telefonu: 58 668-87-93
E-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Agnieszka Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 02.02.2018
Data udostępnienia informacji: 02.02.2018