Wynajęcie części pomieszczeń Teatru oraz obsługa techniczno-porządkowa

Numer umowy SK/383/PON/5-W/2018
Data podpisania 09.03.2018
Przedmiot zamówienia: Udostępnienie części pomieszczeń Teatru oraz obsługa techniczno-porządkowa
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia
Wartość zamówienia: 48.847,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Gontarz
Nr telefonu: 58 668-87-90
E-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Agnieszka Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 23.03.2018
Data udostępnienia informacji: 23.03.2018