Wykonanie charakteryzacji

Numer umowy SK/981/PON/22-W/2018
Data podpisania 15.05.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie charakteryzacji
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Izabela Wiśniewska zamieszkała w Gdyni
Wartość zamówienia: 350,00 złotych
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Gontarz
Nr telefonu: 58 668-87-90
E-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Agnieszka Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 22.05.2018
Data udostępnienia informacji: 22.05.2018