Tłumaczenie gali konkursu "Gdynia bez barier" na język migowy

Numer umowy SK/391/PON/9-W/2018
Data podpisania 13.03.2018
Przedmiot zamówienia: Organizacja tłumaczenia na język migowy oficjalnej gali konkursu "Gdynia bez barier"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Małgorzata Limanówka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą TŁUMACZENIA
ul. Wrzeciono 8A/52
01-961 Warszawa
Wartość zamówienia: 700,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Gontarz
Nr telefonu: 58 668-87-90
E-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Agnieszka Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 13.04.2018
Data udostępnienia informacji: 13.04.2018