Realizacja reklamy Kampanii społecznej pn."Wchodzę-zawsze jest jakieś wejście"

Numer umowy SK/906/PON/19-W/2018
Data podpisania 27.04.2018
Przedmiot zamówienia: Realizacja reklamy Kampanii społecznej pn."Wchodzę-zawsze jest jakieś wejście"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
Wykonawca: Szymon Hapka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ST-Design z siedzibą w Gdyni
Wartość zamówienia: 9151,20 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Gontarz
Nr telefonu: 58 668-87-90
E-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w wydziale księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Magdalena Biegańska
Data wytworzenia informacji: 27.04.2018
Data udostępnienia informacji: 27.04.2018