Realizacja koncepcyjna, przygotowanie graficzne oraz animacyjne i dźwiękowe filmu do kampanii społecznej

Numer umowy SK/902/PON/18-W/2018
Data podpisania 27.04.2018
Przedmiot zamówienia: Realizacja koncepcyjna, przygotowanie graficzne oraz animacyjne i dźwiękowe filmu do kampanii społecznej
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Urszula Morga-Mikołajczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ESY-FLORESY z siedzibą w Gdyni
Wartość zamówienia: 10.086 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Gontarz
Nr telefonu: 58 668-87-90
E-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Agnieszka Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 27.04.2018
Data udostępnienia informacji: 27.04.2018