Organizacja występu zespołu Raz, Dwa, Trzy

Numer umowy SK/384/PON/6-W/2018
Data podpisania 13.03.2018
Przedmiot zamówienia: Organizacja występu zespołu Raz, Dwa, Trzy
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Grzegorz Szwałek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "Szósty Impresariat" z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pomorska 32/3, 50-218 Wrocław
Wartość zamówienia: 18.460,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Gontarz
Nr telefonu: 58 668-87-90
E-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Agnieszka Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 27.03.2018
Data udostępnienia informacji: 27.03.2018