Organizacja produkcji impresji filmowej o laureatach konkursu

Numer umowy SK/760/PON/12-W/2018
Data podpisania 16.04.2018
Przedmiot zamówienia: Organizacja produkcji impresji filmowej o laureatach konkursu
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Małgorzata Krężelewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MAK STUDIO z siedzibą w Gdyni ul. L. Staffa 11A/1
Wartość zamówienia: 4.000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Gontarz
Nr telefonu: 58 668-87-90
E-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Agnieszka Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 02.05.2018
Data udostępnienia informacji: 02.05.2018