Organizacja pokazu tańca Stefano Terrazzino

Numer umowy SK/387/PON/7-W/2018
Data podpisania 11.04.2018
Przedmiot zamówienia: Organizacja pokazu tańca Stefano Terrazzino
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Katarzyna Litwin prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MUSIC ZONE z siedzibą w Warszawie ul. Biały Kamień 3/9
Wartość zamówienia: 8.610,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Gontarz
Nr telefonu: 58 668-87-90
E-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Agnieszka Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 02.05.2018
Data udostępnienia informacji: 02.05.2018