Organizacja poczęstunku

Numer umowy SK/1094/PON/24-W/2018
Data podpisania 15.05.2018
Przedmiot zamówienia: Organizacja poczęstunku
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni AL.Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
Wykonawca: BANGLOB Spółka z o.o. ul.Norwida 4c 81-434 Gdynia
Wartość zamówienia: 10 636,44 brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Gontarz
Nr telefonu: 58 668-87-90
E-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w wydziale księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Magdalena Biegańska
Data wytworzenia informacji: 23.05.2018
Data udostępnienia informacji: 23.05.2018