Opracowanie i przeprowadzenie kampanii "Wszyscy jesteśmy z tej samej bajki, kampania przeciw wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością"

Numer umowy SK/2064/PON/26-W/2018
Data podpisania 27.09.2018
Przedmiot zamówienia: Opracowanie i przeprowadzenie kampanii "Wszyscy jesteśmy z tej samej bajki, kampania przeciw wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Fundacja DOGIQ z siedzibą w Katowicach ul. Brynowska 51D
Wartość zamówienia: 30.000,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Gontarz
Nr telefonu: 58 668-87-90
E-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Agnieszka Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 28.11.2018
Data udostępnienia informacji: 28.11.2018