Licencja na publiczne wykonanie utworów słownych, muzycznych i słowno-muzycznych

Numer umowy SK/646/PON/10-W/2018
Data podpisania 29.03.2018
Przedmiot zamówienia: Udzielenie licencji na wykonanie utworów słownych, muzycznych i słowno-muzycznych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Dyrekcja Okręgowa w Sopocie ul. Lipowa 12/1, 81-750 Sopot
Wartość zamówienia: 1.968,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Gontarz
Nr telefonu: 58 668-87-90
E-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Agnieszka Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 17.04.2018
Data udostępnienia informacji: 17.04.2018