Petycja w sprawie zalewania wodami opadowymi osiedla Leśny Zakątek

Data złożenia petycji: 12.10.2018
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: podmiot wnoszący petycję nie wyraził zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na udostępnienie danych
Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Mieszkańcy osiedla Leśny Zakątek
Skan petycji: Plik pdf  Petycja w sprawie zalewania osiedla Leśny Zakątek - rozmiar: 91kb
Termin ostatecznego załatwienia petycji: 11.03.2019
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Plik pdf  odpowiedź na petycję - rozmiar: 65kb
Czy jest rozpatrywana w ramach petycji wielokrotnej: Tak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Jolanta Borzyszkowska
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Borzyszkowska
Data wytworzenia informacji: 08.10.2018
Data udostępnienia informacji: 22.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.03.2019 11:57 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
04.12.2018 12:25 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
04.12.2018 11:21 Korekta Jolanta Borzyszkowska
04.12.2018 09:52 Korekta Jolanta Borzyszkowska
22.10.2018 09:25 Dodanie informacji Jolanta Borzyszkowska