Zakup danych statystycznych dotyczących Miasta Gdyni za 2017 rok.

Numer umowy SK/788/MT/6-W/2018
Data podpisania 26.04.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup danych statystycznych dotyczących Miasta Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Urząd Statystyczny w Gdańsku, ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk
Wartość zamówienia: 4 944,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Skibińska-Buryn
Nr telefonu: 58 668-21-20
E-mail: j.buryn@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gruszka
Wprowadził informację: Joanna Buryn
Data wytworzenia informacji: 19.04.2022
Data udostępnienia informacji: 19.04.2022