Zamienny projekt budowlany rozbudowy schroniska dla bezdomnych zwierząt "Ciapkowo" w Gdyni

Numer umowy KB/1004/RO/103-W/2018
Data podpisania 11.12.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej rozbudowy schroniska dla bezdomnych zwierząt "Ciapkowo" w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: ARSA Bomerski i Partnerzy Architektoniczne Studio Autorskie Sp. p., ul. Sobieskiego 60, 80-216 Gdańsk
Wartość zamówienia: 15 006 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Cezary Wiśniewicz
Nr telefonu: 58 668-84-88
E-mail: c.wisniewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Cezary _Wiśniewicz
Data wytworzenia informacji: 28.12.2018
Data udostępnienia informacji: 28.12.2018