Zakup voucherów na wstęp do Centrum Nauki EXPERYMENT na potrzeby XX edycji konkursu Zapraszamy Ptaki do Gdyni 2018

Numer umowy KB/205/RO/29-W/2018
Data podpisania 28.03.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup voucherów na wstęp do Centrum Nauki EXPERYMENT w ramach nagród dla laureatów XX edycji konkursu Zapraszamy Ptaki do Gdyni 2018
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Centrum Nauki EXPERYMENT
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
Wartość zamówienia: 640,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Bubel
Nr telefonu: 58 668-84-76
E-mail: a.bubel@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Anna Bubel
Data wytworzenia informacji: 05.07.2018
Data udostępnienia informacji: 05.07.2018