Zakup toreb ekologicznych do przeprowadzania akcji upowszechniania rozwiązań ekologicznych w dzielnicy Gdynia Śródmieście

Numer umowy KB/406/RO/45-W/2018
Data podpisania 30.05.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup toreb ekologicznych do przeprowadzania akcji upowszechniania rozwiązań ekologicznych w dzielnicy Gdynia Śródmieście
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: „MIROPAK” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Adam Noetzel
ul. Chopina 7a
84-200 Wejherowo
Wartość zamówienia: 3496,52
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Bubel
Nr telefonu: 58 668-84-76
E-mail: a.bubel@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Anna Bubel
Data wytworzenia informacji: 05.07.2018
Data udostępnienia informacji: 05.07.2018