Zakup nagród w ramach konkursu "Zapraszamy ptaki do Gdyni"

Numer umowy KB/912/RO/95-W/2018
Data podpisania 30.10.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup pomocy dydaktycznych w ramach III nagrody w konkursie "Zapraszamy ptaki do Gdyni" dla SP Nr 18 w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: JANGAR Grażyna Gach, Aleja wyscigowa 18/39, 02-681 Warszawa
Wartość zamówienia: 597 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Lipińska
Nr telefonu: 58 668-84-73
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agata Lipińska
Data wytworzenia informacji: 30.10.2018
Data udostępnienia informacji: 30.10.2018