Zakup nagród w ramach konkursu "Zapraszamy ptaki do Gdyni"

Numer umowy KB/889/RO/93-W/2018
Data podpisania 31.10.2018
Przedmiot zamówienia: Zakuyp pomocy dydaktycznych w ramach I nagrody w konkursie "zapraszamy ptaki do Gdyni" dla SP Nr 40 w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: JANGAR Grażyna Gach, Aleja Wyścigowa 18/39, 02-681 Warszawa
Wartość zamówienia: 881 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Lipińska
Nr telefonu: 58 668-84-73
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agata Lipińska
Data wytworzenia informacji: 31.10.2018
Data udostępnienia informacji: 31.10.2018