Zakup nagród rzeczowych na potrzeby projektu ekologicznego organizowanego przez Ligę Ochrony Przyrody

Numer umowy KB/459/RO/50-W/2018
Data podpisania 06.06.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów w ramach projektu ekologicznego organizowanego przez Ligę Ochrony Przyrody Oddział Miejski w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Skład Księgarski „Chimera” Dariusz Kozok
ul. 3-go Maja 16
81-357 Gdynia
Wartość zamówienia: 2000,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Bubel
Nr telefonu: 58 668-84-76
E-mail: a.bubel@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Anna Bubel
Data wytworzenia informacji: 05.07.2018
Data udostępnienia informacji: 05.07.2018