Zakup nagród dla lureatów konkursu ekologicznego Szkoły Podstawowej nr 13 w Gdyni

Numer umowy KB/393/RO/44-W/2018
Data podpisania 21.05.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego Szkoły Podstawowej nr 13 w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: „EURO-net” Spółka z o.o.
ul. Muszkieterów 15
02-273 Warszawa
Wartość zamówienia: 827,33
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Bubel
Nr telefonu: 58 668-84-76
E-mail: a.bubel@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Anna Bubel
Data wytworzenia informacji: 05.07.2018
Data udostępnienia informacji: 05.07.2018