Zakup i dostawa elementów drenażu na potrzeby gdyńskiego ogrodu deszczowego

Numer umowy KB/295/RO/36-W/2018
Data podpisania 20.04.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa elementów drenażu na potrzeby gdyńskiego ogrodu deszczowego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: KOLANKO Spółka z o.o. Sp. k., ul. Oliwska 72, 80-209 Chwaszczyno
Wartość zamówienia: 192,30 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Lipińska
Nr telefonu: 58 668-84-73
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agata Lipińska
Data wytworzenia informacji: 20.04.2018
Data udostępnienia informacji: 20.04.2018