Wykonanie toreb ekologicznych z nadrukiem na potrzeby XX edycji konkursu Zapraszamy Ptaki do Gdyni 2018

Numer umowy KB/204/RO/28-W/2018
Data podpisania 28.03.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie toreb ekologicznych z nadrukiem według załączonego wzoru graficznego na nagrody dla laureatów XX edycji konkursu Zapraszamy Ptaki do Gdyni 2018
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Aleksandra Pamuła P.P.H.U. Sampla
ul. Gorce 3
92-008 Łódź
Wartość zamówienia: 1722,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Bubel
Nr telefonu: 58 668-84-76
E-mail: a.bubel@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Anna Bubel
Data wytworzenia informacji: 05.07.2018
Data udostępnienia informacji: 05.07.2018