Wykonanie projektu materiałów graficznych na temat gdyńskiego ogrodu deszczowego

Numer umowy KB/169/RO/22-W/2018
Data podpisania 29.03.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu materiałów graficznych na temat gdyńskiego ogrodu deszczowego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszalka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Media Support Group Spółka z o.o., Al. zwycięstwa 96/98, IVE p.213, 81-541 Gdynia
Wartość zamówienia: 1 230,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Lipińska
Nr telefonu: 58 668-84-73
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agata Lipińska
Data wytworzenia informacji: 29.03.2018
Data udostępnienia informacji: 29.03.2018