Wykonanie ilustracji do książki poświęconej ptakom oraz gadżetów promocyjnych

Numer umowy KB/703/RO/78-W/2018
Data podpisania 03.10.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie ilustracji do książki poświeconej ptakom w miastach pod tytułem "Zapraszamy ptaki do Gdyni" oraz projektu graficznego gadżetów promocyjnych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: umowa zawarta z osobą fizyczną . Dane do wgladu dla uprawnionych organów
Wartość zamówienia: 5 500 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Lipińska
Nr telefonu: 58 668-84-73
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agata Lipińska
Data wytworzenia informacji: 08.10.2018
Data udostępnienia informacji: 08.10.2018