Wykonanie i montaż tablic edukacyjnych

Numer umowy KB/522/RO/53-W/2018
Data podpisania 20.06.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie 2 wolnostojących tablic edukacyjnych o użytku ekologicznym Jezioro Kackie w Gdyni wraz z montażem we wskazanych lokalizacjach oraz usunięcia dotychczasowej zniszczonej tablicy
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Pracownia Architektury KUMANO Jarosław Folwarski, ul. Królewskie Wzgórze 25/17, 80-283
Wartość zamówienia: 4953 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Cezary Wiśniewicz
Nr telefonu: 58 668-84-88
E-mail: c.wisniewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Cezary _Wiśniewicz
Data wytworzenia informacji: 05.07.2018
Data udostępnienia informacji: 05.07.2018