Wykonanie i montaż rur spustowych oraz rur drenażowych na potrzeby gdyńskiego ogrodu deszczowego

Numer umowy KB/108/RO/13-W/2018
Data podpisania 12.04.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie i montaż rur spustowych oraz rur drenażowych na potrzeby gdyńskiego ogrodu deszczowego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Paweł Myśliński APMS,ul. Hutnicza 12A, 81-061 Gdynia
Wartość zamówienia: 9 163,50 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Lipińska
Nr telefonu: 58 668-84-73
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agata Lipińska
Data wytworzenia informacji: 12.04.2018
Data udostępnienia informacji: 12.04.2018