Wykonanie i dostawa prefabrykowanych donic BA na potrzeby gdyńskiego ogrodu deszczowego

Numer umowy KB/107/RO/12-W/2018
Data podpisania 20.04.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie i dostawa prefabrykowanych donic BA na potrzeby gdyńskiego ogrodu deszczowego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: BETARD Spółka z o.o., ul. Polna 30, 55-095 Długołęka
Wartość zamówienia: 11 163,48 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Lipińska
Nr telefonu: 58 668-84-73
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agata Lipińska
Data wytworzenia informacji: 20.04.2018
Data udostępnienia informacji: 20.04.2018