Wykonanie i dostawa 400 szt. kubków z nadrukiem na potrzeby XX edycji konkursu Zapraszamy Ptaki do Gdyni 2018

Numer umowy KB/215/RO/32-W/2018
Data podpisania 06.04.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie i dostawa 400 szt. kubków z nadrukiem według załączonego wzoru graficznego na potrzeby XX edycji konkursu Zapraszamy Ptaki do Gdyni 2018
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Barbara Meyer-Szary, Firma Handlowo Usługowa SATURN
ul. Komandorska 26
81-232 Gdynia
Wartość zamówienia: 5785,99
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Bubel
Nr telefonu: 58 668-84-76
E-mail: a.bubel@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Anna Bubel
Data wytworzenia informacji: 05.07.2018
Data udostępnienia informacji: 05.07.2018