Wykonanie i dostawa 400.000 szt. papierowych torebek do usuwania psich nieczystości

Numer umowy KB/306/RO/37-W/2018
Data podpisania 29.03.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie i dostawa 400.000 szt. papierowych torebek do usuwania psich nieczystości
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Pracownia Architektury Kumano Jarosław Folwarski, ul. Królewskie Wzgórza 25/17, 80-283 Gdańsk
Wartość zamówienia: 102 821,80 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Barbara Strzelczyńska
Nr telefonu: 58 668-84-82
E-mail: b.strzelczynska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Barbara Strzelczyńska
Data wytworzenia informacji: 05.07.2018
Data udostępnienia informacji: 05.07.2018