Wydruk bloczków biurowych na potrzeby promocji książki "Zapraszamy ptaki do Gdyni"

Numer umowy KB/964/RO/97-W/2018
Data podpisania 08.11.2018
Przedmiot zamówienia: Wydruk 4 wzorów bloczków biurowych w łącznej ilości 1400 sztuk
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Przemysław Marchwiński, Bogdan Puckowski Vipro s.c., ul. Grunwaldzka 209A, 80-266 Gdańsk
Wartość zamówienia: 1639,59 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Cezary Wiśniewicz
Nr telefonu: 58 668-84-88
E-mail: c.wisniewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Cezary Wiśniewicz
Data wytworzenia informacji: 28.12.2018
Data udostępnienia informacji: 28.12.2018