Współautorstwo książki "Zapraszamy ptaki do Gdyni"

Numer umowy KB/700/RO/75-W/2018
Data podpisania 15.10.2018
Przedmiot zamówienia: Współautostwo tekstu książki poswieconej ptakom w miastach pod tytułem "Zapraszamy ptaki do Gdyni"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: umowa zawarta z osobą fizyczną . Dane do wgladu dla uprawnionych organów
Wartość zamówienia: 2 500 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Lipińska
Nr telefonu: 58 668-84-73
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agata Lipińska
Data wytworzenia informacji: 22.10.2018
Data udostępnienia informacji: 22.10.2018