Usługa prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zagospodarowania odpadów przyjętych w ramach tego punktu od mieszkańców.

Numer umowy KB/183/RO/24-W/2018
Data podpisania 14.03.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zagospodarowania odpadów przyjętych w ramach tego punktu od mieszkańców.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszalka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: EKO DOLINA Sp. z o.o. w Łężycach, al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo
Wartość zamówienia: 141600,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Damian Kleina
Nr telefonu: 58 772-35-11
E-mail: d.kleina@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska Referat Gospodarki Odpadami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Krzysztof Martusewicz
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 29.03.2018
Data udostępnienia informacji: 29.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.04.2018 09:12 Korekta Michał Kowalski
05.04.2018 09:11 Korekta Michał Kowalski
29.03.2018 15:24 Aktualizacja treści Cezary Wiśniewicz
29.03.2018 15:24 Aktualizacja treści Cezary Wiśniewicz
29.03.2018 15:21 Aktualizacja treści Cezary Wiśniewicz
29.03.2018 15:20 Aktualizacja treści Cezary Wiśniewicz
29.03.2018 15:15 Aktualizacja treści Krzysztof Martusewicz
29.03.2018 15:11 Aktualizacja treści Krzysztof Martusewicz
29.03.2018 15:11 Aktualizacja treści Krzysztof Martusewicz
29.03.2018 15:01 Dodanie informacji Krzysztof Martusewicz