Usługa prowadzenia PSZOK oraz zagospodarowania odpadów przyjętych w ramach tego punktu od mieszkańców Gminy Miasta Gdyni.

Numer umowy KB/1052/RO/107-W/2018
Data podpisania 31.12.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunlanych oraz zagospodarowania odpadów przyjętych w ramach tego punktu od mieszkańców Gminy Miasta Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: "EKO DOLINA" Sp. z o.o., al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo
Wartość zamówienia: do 73 900,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Damian Kleina
Nr telefonu: 58 772-35-11
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska - Referat Gospodarki Odpadami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Krzysztof Martusewicz
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Martusewicz
Data wytworzenia informacji: 17.01.2019
Data udostępnienia informacji: 17.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.01.2019 10:16 Dodanie informacji Krzysztof Martusewicz