Udostępnienie pojemników na odpady

Numer umowy KB/729/RO/82-W/2018
Data podpisania 11.09.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa montażu, demontażu oraz odświeżenia 3 pojemników na odpady w kształcie ryb
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Smile Reprezent Michał Kuśnierz, ul. Zorzy 11, 81-601 Gdynia
Wartość zamówienia: 2460 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Cezary Wiśniewicz
Nr telefonu: 58 668-84-88
E-mail: c.wisniewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Cezary _Wiśniewicz
Data wytworzenia informacji: 28.12.2018
Data udostępnienia informacji: 28.12.2018