Sprzęt dla Ciapkowa

Numer umowy KB/1040/RO/106-W/2018
Data podpisania 20.12.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup sprzętu na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Ciapkowo"(klatki, obroże, transportery)
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: ZOOKARINA karina Wojtyłko, Chawaszczyno, ul. Węglowa 5
Wartość zamówienia: 2000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Barbara Strzelczyńska
Nr telefonu: 58 668-84-82
E-mail: b.strzelczynska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Barbara Strzelczyńska
Data wytworzenia informacji: 31.12.2018
Data udostępnienia informacji: 31.12.2018