Przypinki na potrzeby akcji "Sprzątanie Gdyni 2018"

Numer umowy KB/728/RO/81-W/2018
Data podpisania 07.09.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie 9000 szt. przypinek będących nagrodami dla uczniów gdyńskich szkół oraz mieszkańców Gdyni na potrzeby akcji "Sprzątanie gdyni 2018"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Studio Reklamowe PRZYPINA Norbert Miętki, ul. Redłowska 26, 81-450 Gdynia
Wartość zamówienia: 8081,10 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Cezary Wiśniewicz
Nr telefonu: 58 668-84-88
E-mail: c.wisniewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Cezary _Wiśniewicz
Data wytworzenia informacji: 28.12.2018
Data udostępnienia informacji: 28.12.2018