Przygotowanie prezentacji i wygłoszenie wykładu nt. Ptaki w mieście

Numer umowy KB/281/RO/35-W/2018
Data podpisania 09.04.2018
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie prezentacji i wygłoszenie wykładu nt. Ptaki w mieście
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Andrzej Kruszewicz
Wartość zamówienia: 2 000 zl brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Barbara Strzelczyńska
Nr telefonu: 58 668-84-82
E-mail: b.strzelczynska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Barbara Strzelczyńska
Data wytworzenia informacji: 05.07.2018
Data udostępnienia informacji: 05.07.2018