Przygotowanie merytoryczne i poprowadzenie warsztatów budowy budek lęgowych i karmników dla ptaków

Numer umowy KB/704/RO/79-W/2018
Data podpisania 04.10.2018
Przedmiot zamówienia: Opracowanie merytoryczne materiałów do budowy budek lęgowych i karmników oraz poprowadzenie 4 warsztatów  w ramach XX edycji konkursu Zapraszamy ptaki do Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: umowa zawarta z osobą fizyczną . Dane do wgladu dla uprawnionych organów
Wartość zamówienia: 2000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Barbara Strzelczyńska
Nr telefonu: 58 668-84-82
E-mail: b.strzelczynska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Barbara Strzelczyńska
Data wytworzenia informacji: 10.10.2018
Data udostępnienia informacji: 10.10.2018