Przygotowanie koncepcji, organizacji i realizacji akcji "Sprzątanie Gdyni 2018"

Numer umowy KB/677/RO/70-W/2018
Data podpisania 03.09.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa przygotowania koncepcji, organizacji i realizacji akcji "Sprzątanie Gdyni 2018"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Personal PR Sp. z o.o., ul. Słowackiego 1A, 80-257 Gdańsk
Wartość zamówienia: 136 788,30 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Cezary Wiśniewicz
Nr telefonu: 58 668-84-88
E-mail: c.wisniewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Cezary Wiśniewicz
Data wytworzenia informacji: 28.12.2018
Data udostępnienia informacji: 28.12.2018