Projekt graficzny, skład i przygotowanie do druku książki "Zapraszamy ptaki do Gdyni"

Numer umowy KB/702/RO/77-W/2018
Data podpisania 12.10.2018
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie projektu graficznego, składu i przygotowanie do druku książki pod tytułem "Zapraszamy ptaki do Gdyni"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: umowa zawarta z osobą fizyczną . Dane do wgladu dla uprawnionych organów
Wartość zamówienia: 4 000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Lipińska
Nr telefonu: 58 668-84-73
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agata Lipińska
Data wytworzenia informacji: 15.10.2018
Data udostępnienia informacji: 15.10.2018