Projekt edukacji ekologicznej "Spotkanie z Morzem Bałtyckim - 2018"

Numer umowy KB/170/RO/23-W/2018
Data podpisania 23.03.2018
Przedmiot zamówienia: Projekt edukacji ekologicznej "Spotkanie z Morzem Bałtyckim - 2018"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszalka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut BAdawczy w Gdyni, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
Wartość zamówienia: 62 730,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Lipińska
Nr telefonu: 58 668-84-73
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agata Lipińska
Data wytworzenia informacji: 23.03.2018
Data udostępnienia informacji: 23.03.2018