PR na Facebooku - Pies w Wielkim Mieście (lipiec - grudzień 2018 r.)

Numer umowy KB/528/RO/56-W/2018
Data podpisania 27.06.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa public relations w Internecie w roku 2018 w ramach programu edukacyjnego „Pies w Wielkim Mieście” (miesiące lipiec - grudzień)
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: HODOR Natalia Matykowska, ul. Ludwika Zamenhofa 4/30, 81-218 Gdynia
Wartość zamówienia: 5400 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Cezary Wiśniewicz
Nr telefonu: 58 668-84-88
E-mail: c.wisniewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Cezary _Wiśniewicz
Data wytworzenia informacji: 05.07.2018
Data udostępnienia informacji: 05.07.2018