Pobranie prób pozostałości popiołów z pieców ogrzewania budynków

Numer umowy KB/126/RO/15-W/2018
Data podpisania 05.07.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa pobrania 15 prób pozostałości popiołów z pieców ogrzewania budynków znajdujących się na terenie Gdyni i dostarcznie tych prób do analizy, oraz wykonanie pomiarów pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: EKO-PROJEKT Marcin Paszkiewicz, ul. Jana Kielasa 3/8, 80-180 Gdańsk
Wartość zamówienia: 4500 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Cezary Wiśniewicz
Nr telefonu: 58 668-84-88
E-mail: c.wisniewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Cezary Wiśniewicz
Data wytworzenia informacji: 05.07.2018
Data udostępnienia informacji: 05.07.2018