Koncepcja promocji wydarzenia dot. otwarcia nowego budynku kociarni w Schronisku "Ciapkowo" w Gdyni

Numer umowy KB/208/RO/30-W/2018
Data podpisania 23.03.2018
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie hasła, koncepcji przebiegu wydarzenia oraz struktury i rodzaju postów, na potrzeby przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej w serwisie Facebook.com dotyczącej otwarcia nowego budynku kociarni w Schronisku dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: HODOR Natalia Matykowska, ul. Ludwika Zamenhofa 4/30, 81-218 Gdynia
Wartość zamówienia: 600 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Cezary Wiśniewicz
Nr telefonu: 58 668-84-88
E-mail: c.wisniewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Cezary _Wiśniewicz
Data wytworzenia informacji: 05.07.2018
Data udostępnienia informacji: 05.07.2018