Hosting strony www.wyrzucam.to

Numer umowy KB/993/RO/99-W/2018
Data podpisania 29.11.2018
Przedmiot zamówienia: Hosting strony www.wyrzucam.to
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
Wartość zamówienia: 1476 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Cezary Wiśniewicz
Nr telefonu: 58 668-84-88
E-mail: c.wisniewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Cezary Wiśniewicz
Data wytworzenia informacji: 28.12.2018
Data udostępnienia informacji: 28.12.2018