Ekologiczna akcja plenerowa "Bioróżnorodność - poznaj by zachować"

Numer umowy KB/347/RO/43-w/2018
Data podpisania 05.05.2018
Przedmiot zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie akcji plenerowej "Bioróżnorodność - poznaj by zachować" w dniu 18 maja 2018 r. w Zespole pałacowo-parkowym Kolibki w Gdyni Orłowie.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Gdańśka Fundacja Wody, Trakt Św. Wojciecha 293C, 80-001 Gdańsk
Wartość zamówienia: 5 000,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Lipińska
Nr telefonu: 58 668-84-73
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agata Lipińska
Data wytworzenia informacji: 05.05.2018
Data udostępnienia informacji: 05.05.2018