Dostęp do serwisu internetowego "Naprawmy.to"

Numer umowy KB/278/RO/34-W/2018
Data podpisania 05.04.2018
Przedmiot zamówienia: Dostęp do serwisu internetowego "Naprawmy.to"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Fundacja Pracowanie Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"
Wartość zamówienia: 13 284,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Krzysztof Martusewicz
Nr telefonu: 58 772-35-05
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Gospodarki Odpadami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Krzysztof Martusewicz
Data wytworzenia informacji: 08.05.2018
Data udostępnienia informacji: 08.05.2018