Cykl 10 prelekcji o ptakach w ramach konkursu "Zapraszamy ptaki do Gdyni"

Numer umowy KB/699/RO/74-W/2018
Data podpisania 24.09.2018
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie prezentacji i wygłoszenie  cyklu 10 prelekcji na temat prawidłowej opieki nad ptakami dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w ramach XX edycji konkursu "Zapraszamy ptaki do Gdyni"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Gabinet Weterynaryjny s. c. z siedziba w Gdyni, ul. Rdestowa 6/2, 81-577 Gdynia
Wartość zamówienia: 2 500 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Lipińska
Nr telefonu: 58 668-84-73
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agata Lipińska
Data wytworzenia informacji: 01.10.2018
Data udostępnienia informacji: 01.10.2018