Badania prób popiołów z pieców ogrzewania budynków

Numer umowy KB/127/RO/16-W/2018
Data podpisania 15.03.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa przeprowadzenia badań 15 prób popiołów z pieców ogrzewania budynków
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Wartość zamówienia: 13837,50 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Cezary Wiśniewicz
Nr telefonu: 58 668-84-88
E-mail: c.wisniewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Cezary _Wiśniewicz
Data wytworzenia informacji: 05.07.2018
Data udostępnienia informacji: 05.07.2018